Tâm Hồn Sống

Tâm Hồn Sống

Ở tuổi 80 “gần đất xa trời”, tôi mới biết bí mật của hạnh phúc đã luôn nằm ngay trước mặt mình: Tiền bạc hay thành công cũng chẳng thể đánh đổi 6 điều càng ngẫm càng thấm này!

Nếu bạn hỏi tôi khi còn trẻ rằng tôi chọn giàu có hay hạnh phúc, hoặc thành công hay hạnh phúc, tôi không chắc mình sẽ đưa ra được câu trả lời đúng. Giống như hầu hết...

Read More