Tin Thời Sự

Infographics: Đảng lãnh đạo đi đến mùa Xuân toàn thắng năm 1975

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước với đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt nguồn từ nhiều nhân tố.

infographics dang lanh dao di den mua xuan toan thang nam 1975

Vietnam+

About the author

Tran Nhi

Add Comment

Click here to post a comment