Tin Thời Sự

Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm

Trong tháng 11, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 68.671 tấn tôm, tính chung trong 11 tháng đầu năm 2018, Hoa Kỳ đã nhập khẩu tổng cộng 633.393 tấn tôm, tăng 4,81% so với cùng kỳ năm 2017.

Các nước cung cấp tôm lớn nhất cho Hoa Kỳ gồm Ấn Độ, Indonesia, Ecuador, Việt Nam và Trung Quốc. Năm nước này chiếm hơn 80% tổng lượng nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ trong 11 tháng đầu năm 2018.

Ấn Độ hiện là nhà cung cấp tôm lớn nhất của Hoa Kỳ trong 11 tháng đầu năm, tổng lượng xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Hoa Kỳ đạt 226.197 tấn, tăng 15,99% so với năm 2017. Theo sau là Indonesia với 121.173 tấn tôm, tăng 12,97%.

Việt Nam hiện là nhà cung cấp lớn thứ 4 vào Hoa Kỳ, lượng tôm xuất khẩu trong tháng 11/2018 đạt 6.867 tấn, tính chung trong 11 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã xuất khẩu 54.095 tấn tôm sang thị trường này, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2017.

NHẬP KHẨU TÔM CỦA HOA KỲ TRONG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.

Đơn vị: tấn

NƯỚC XUẤT KHẨU

THÁNG 11/2018

11 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

% TĂNG GIẢM
ẤN ĐỘ

22.497

226.197

15,99

INDONESIA

11.895

121.173

12,97

ECUADOR

5.639

70.867

6,40

VIỆT NAM

6.867

54.095

5,82

TRUNG QUỐC

4.861

44.844

6,90

THÁI LAN

5.784

44.189

-34,89

MEXICO

6.221

21.566

-12,26

PERU

676

9.839

7,71

ARGENTINA

957

9.804

-12,60

HONDURAS

1.110

8.249

76,26

GUYANA

376

6.518

-23,86

VENEZUELA

464

3.299

72,99

NICARAGUA

325

2.407

66,11

PANAMA

133

2.388

-0,95

CANADA

104

1.403

-17,81

BANGLADESH

226

1.396

17,41

PHILIPPINES

101

1.269

-42,91

GUATEMALA

174

1.232

-53,96

MYANMAR

71

313

6,10

SRI LANKA

19

272

64,85

MALAYSIA

73

246

-2,77

NIGERIA

31

245

89,92

TÂY BAN NHA

25

237

139,39

SURINAME

0

219

-39,17

UAE

0

159

-48,21

CHILE

6

138

89,04

ĐÀI LOAN

14

129

-22,29

HÀN QUỐC

6

96

12,94

MADAGASCAR

0

82

BELIZE

0

70

-31,37

ĐAN MẠCH

1

56

33,33

HONG KONG

2

52

-10,34

PAKISTAN

0

50

-77,06

AUSTRALIA

0

45

-35,71

ICELAND

0

40

14,29

NEW CALEDONIA

0

33

83,33

SENEGAL

0

29

163,64

COSTA RICA

2

27

-63,01

GREENLAND

7

26

23,81

COLOMBIA

0

25

-70,24

GHANA

0

24

166,67

BỒ ĐÀO NHA

3

14

0,00

EL SALVADOR

0

11

-56,00

THỔ NHĨ KỲ

1

9

HÀ LAN

0

4

-71,43

SINGAPORE

0

3

200,00

MA RỐC

0

2

PHÁP

0

1

BỈ

0

1

BRUNEI

0

0

-100,00

ITALY

0

0

-100,00

NHẬT BẢN

0

0

-100,00

NA UY

0

0

-100,00

OMAN

0

0

-100,00

THỤY ĐIỂN

0

0

-100,00

TỔNG

68.671

633.393

4,81

 ( Nguồn: vietnamexport.com)

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment