Tin Thời Sự

Nhiều doanh nghiệp thép không có tăng trưởng

Tình hình thị trường khó khăn nên khá nhiều doanh nghiệp thép dù hoàn thành kế hoạch năm nhưng không có tăng trưởng.

Trong những năm gần đây, Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel) không có thêm dự án mới với quy mô lớn đi vào hoạt động, trong khi đó một số dự án hết hạn, không hiệu quả phải dừng hoạt động nên không có khả năng tăng trưởng về sản lượng, thị phần.

Theo ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc VnSteel, trong năm 2018, hầu hết các công ty trong hệ thống đã bảo toàn được vốn, đặc biệt có một số công ty đã khắc phục được hoàn toàn như Kim khí Hà Nội, hoặc một phần lỗ lũy kế từ các năm trước như Tấm lá Phú Mỹ, Tấm lá Thống Nhất, thép Việt Trung… Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị chưa thoát khỏi lỗ lũy kế hoặc có nợ khó đòi.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Phúc cho biết, do tình hình thị trường khó khăn chung nên khá nhiều đơn vị kinh doanh kém hiệu quả, ngoài ra, các đơn vị do quản trị và nhận định thị trường chưa tốt nên hiệu quả kinh doanh thấp và giảm sút.

Một số dự án thép ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Trong năm 2019, VnSteel đặt mục tiêu tiếp tục cái cơ cấu nhằm tập trung vốn và nguồn lực cho sản xuất kinh doanh chính và có hiệu quả cao. Doanh thu hợp nhất ước đạt 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng. VnSteel sẽ rà soát điều chỉnh chiến lược phát triển của doanh nghiệp, thực hiện hỗ trợ và phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cho mục tiêu chung.Bên cạnh đó, ông Phúc cũng thừa nhận, năng lực sản xuất của nhiều đơn vị đã chạm giới hạn; nhiều đơn vị năng lực sản xuất còn hạn chế, công nghệ cũ, công suất thấp. Do vậy, các đơn vị này gặp nhiều bất lợi khi đối mặt với các nhà máy mới gia nhập thị trường hay gia tăng công suất với công nghệ mới hiện đại…

Đồng thời, ông Nguyễn Đình Phúc cũng kiến nghị, Chính phủ, và các bộ, ngành tập trung giải quyết các vấn đề để Tổng công thy hoàn thành quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ; tạo điều kiện để Tổng công ty phối hợp với Công ty thép Việt Trung và TISCO sớm hoàn thành giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Dự án giai đoạn 2 – Gang thép Thái Nguyên và Dự án Nhà máy gang thép Lào Cai…

Trước đó, báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của VnSteel cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế của 38 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công thy chỉ đạt hơn 1.212 tỷ đồng, bằng 79% so với năm 2017.

Trong đó, chỉ 14 công ty hoàn thành kế hoạch, có mức tăng trưởng; còn lại rất nhiều đơn vị không hoàn thành kế hoạch hoặc hoàn thành nhưng không có tăng trưởng như công ty Thép Nhà Bè, Tấm Lá Phú Mỹ, Vnsteel Thăng Long, Lưới thép Bình Tây… Đặc biệt, năm 2018 vẫn còn 1 công ty con là Thép tấm miền Nam và 8 công ty liên kết bị thua lỗ.

( Nguồn: cafef.vn)

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment