Tin Thời Sự

Việt Nam đặt mục tiêu 10.5 tỷ USD cho xuất khẩu thủy sản năm 2019

Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 10.5 tỷ USD trong năm 2019, tăng 19.5% so với năm trước.

Việt Nam cũng đạt mục tiêu đạt 8.08 triệu tấn sản lượng thủy sản đầu ra, tăng 4.2% so với năm trước, bao gồm 4.38 triệu tấn thủy sản nuôi trồng, cao hơn 5.6% so với năm 2018 và 3.7 triệu tấn thủy sản đánh bắt tự nhiên, tăng 2.6% so với năm trước.

Mục tiêu mới được thiết lập sau khi Việt Nam không thành công đạt kim ngạch 10 tỷ USD trong năm 2018, nguyên nhân do giá trị xuất khẩu tôm ở mức thấp so với dự báo. Giá trị xuất khẩu thủy sản sơ bộ đạt khoảng 8.79 tỷ USD trong năm 2018, tăng 5.8% so với năm 2017.

Năm vừa qua không phải là năm thành công với các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam, khi tổng giá trị tôm xuất khẩu giảm 7.8%, đạt kim ngạch 3.55 tỷ USD. Nguyên nhân giảm do nhu cầu thấp ở các thị trường Hoa Kỳ, Canada và tồn kho lớn ở Nhật, Hàn Quốc và EU. Giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU (Thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam) giảm 2.8%, đạt 838.3 triệu USD trong năm 2018, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 637.7 triệu USD, giảm 3.3% so với năm 2017.

Các nhà xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục phải đối mặt với thừa cung và giá thấp trong năm nay nhưng nhờ một số hiệp định tự do thương mại đã ký kết và đang ký kết, xuất khẩu tôm Việt Nam kỳ vọng tăng hơn năm ngoái và đạt 4 tỷ USD, tăng 12.7%.

Từ 14/2/2019, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ có hiệu lực, theo đó Việt Nam sẽ được hưởng lợi thuế quan đối với thủy sản, như một phần của Hiệp định. Hiệp định này đã có hiệu lực từ 30/12/2018 đối với một số nước Úc, Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore.

Xuất khẩu sang EU dự kiến cũng sẽ tăng nhờ vào Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và EU đang chờ được hoàn tất (dự kiến sẽ được phê chuẩn vào năm nay). Hiệp định tự do Thương mại Việt Nam – EU ban đầu dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay nhưng bị trì hoãn do cuộc bầu cử quốc hội châu Âu. Một khi hiệp định có hiệu lực, các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để xuất khẩu sang thị trường này, khoảng một nửa số thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thủy sản từ Việt Nam sang EU sẽ được xóa ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực, phần còn lại sẽ được loại bỏ trong vòng bảy năm kể từ ngày hiệp ước có hiệu lực.

Xuất khẩu sang Hàn Quốc, một trong những thị trường chính của xuất khẩu tôm Việt Nam tại châu Á được dự báo đạt kim ngạch 500 triệu USD trong năm nay, tăng 29.5% so với năm 2018 và xuất khẩu sang Hoa Kỳ dự báo cũng tăng trong năm nay.

Ngược lại với tình hình xuất khẩu giảm của tôm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam tăng trưởng mạnh, đạt 2.26 tỷ USD trong năm 2018, tăng tới 26.5% so với năm 2017. Hoa Kỳ là nước nhập khẩu lớn nhất với giá trị 549.4 triệu USD, tăng tới 59.5%.

Ngành cá tra đặt mục tiêu mang về 2.4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cá tra trong năm 2019, tăng 6.2% so với năm trước.

Tuy nhiên, năm 2018 với giá xuất khẩu đạt đỉnh, nhiều khả năng năm nay giá sẽ ít có khả năng tăng cao, ngược lại nhiều khả năng giá có thể giảm trong năm nay, mức giảm có thể sẽ ở mức 7%. Tăng trưởng năm nay sẽ đến từ tăng sản lượng không phải nhờ vào tăng giá như năm 2018.

Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng những hiệp định tự do thương mại mới là những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam năm 2019. Theo các chuyên gia, chiến tranh thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc mang lại nhiều cơ hội cho xuất khẩu thủy sản Veiẹt Nam vào cả hai thị trường này trong năm 2019 trong khi các hiệp định tự do thương mại sẽ thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trưởng tại các thị trường Nhật Bản và EU.

Việt Nam cũng đạt mục tiêu đạt 8.08 triệu tấn sản lượng thủy sản đầu ra, tăng 4.2% so với năm trước, bao gồm 4.38 triệu tấn thủy sản nuôi trồng, cao hơn 5.6% so với năm 2018 và 3.7 triệu tấn thủy sản đánh bắt tự nhiên, tăng 2.6% so với năm trước.

Mục tiêu mới được thiết lập sau khi Việt Nam không thành công đạt kim ngạch 10 tỷ USD trong năm 2018, nguyên nhân do giá trị xuất khẩu tôm ở mức thấp so với dự báo. Giá trị xuất khẩu thủy sản sơ bộ đạt khoảng 8.79 tỷ USD trong năm 2018, tăng 5.8% so với năm 2017.

Năm vừa qua không phải là năm thành công với các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam, khi tổng giá trị tôm xuất khẩu giảm 7.8%, đạt kim ngạch 3.55 tỷ USD. Nguyên nhân giảm do nhu cầu thấp ở các thị trường Hoa Kỳ, Canada và tồn kho lớn ở Nhật, Hàn Quốc và EU. Giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU (Thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam) giảm 2.8%, đạt 838.3 triệu USD trong năm 2018, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 637.7 triệu USD, giảm 3.3% so với năm 2017.

Các nhà xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục phải đối mặt với thừa cung và giá thấp trong năm nay nhưng nhờ một số hiệp định tự do thương mại đã ký kết và đang ký kết, xuất khẩu tôm Việt Nam kỳ vọng tăng hơn năm ngoái và đạt 4 tỷ USD, tăng 12.7%.

Từ 14/2/2019, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ có hiệu lực, theo đó Việt Nam sẽ được hưởng lợi thuế quan đối với thủy sản, như một phần của Hiệp định. Hiệp định này đã có hiệu lực từ 30/12/2018 đối với một số nước Úc, Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore.

Xuất khẩu sang EU dự kiến cũng sẽ tăng nhờ vào Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và EU đang chờ được hoàn tất (dự kiến sẽ được phê chuẩn vào năm nay). Hiệp định tự do Thương mại Việt Nam – EU ban đầu dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay nhưng bị trì hoãn do cuộc bầu cử quốc hội châu Âu. Một khi hiệp định có hiệu lực, các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để xuất khẩu sang thị trường này, khoảng một nửa số thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thủy sản từ Việt Nam sang EU sẽ được xóa ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực, phần còn lại sẽ được loại bỏ trong vòng bảy năm kể từ ngày hiệp ước có hiệu lực.

Xuất khẩu sang Hàn Quốc, một trong những thị trường chính của xuất khẩu tôm Việt Nam tại châu Á được dự báo đạt kim ngạch 500 triệu USD trong năm nay, tăng 29.5% so với năm 2018 và xuất khẩu sang Hoa Kỳ dự báo cũng tăng trong năm nay.

Ngược lại với tình hình xuất khẩu giảm của tôm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam tăng trưởng mạnh, đạt 2.26 tỷ USD trong năm 2018, tăng tới 26.5% so với năm 2017. Hoa Kỳ là nước nhập khẩu lớn nhất với giá trị 549.4 triệu USD, tăng tới 59.5%.

Ngành cá tra đặt mục tiêu mang về 2.4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cá tra trong năm 2019, tăng 6.2% so với năm trước.

Tuy nhiên, năm 2018 với giá xuất khẩu đạt đỉnh, nhiều khả năng năm nay giá sẽ ít có khả năng tăng cao, ngược lại nhiều khả năng giá có thể giảm trong năm nay, mức giảm có thể sẽ ở mức 7%. Tăng trưởng năm nay sẽ đến từ tăng sản lượng không phải nhờ vào tăng giá như năm 2018.

Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng những hiệp định tự do thương mại mới là những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam năm 2019. Theo các chuyên gia, chiến tranh thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc mang lại nhiều cơ hội cho xuất khẩu thủy sản Veiẹt Nam vào cả hai thị trường này trong năm 2019 trong khi các hiệp định tự do thương mại sẽ thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trưởng tại các thị trường Nhật Bản và EU.

Nguồn: vietnamexport.com

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment