Tin Thời Sự

Việt Nam là nước cung cấp tiêu lớn nhất tại thị trường Australia

Australia thường nhập khẩu một lượng tiêu khá lớn mỗi năm từ các nước sản xuất.

Trong vòng 3 năm qua, khối lượng nhập khẩu tiêu nguyên hạt và tiêu xay của Australia là gần như tương đương về khối lượng, nhập khẩu tiêu tăng nhẹ 4% về khối lượng nhưng giảm 42% về giá trị . Năm 2016, Australia nhập khẩu 3,689 tấn tiêu gồm 52% tiêu nguyên hạt tương đương 1,916 tấn. Trung bình Australia nhập khẩu khoảng 307 tấn tiêu mỗi tháng, cao nhất vào tháng 7 đạt 419 tấn. Trong cùng năm đó, tính về giá trị Australia đã nhập khẩu 36 triệu USD hạt tiêu các loại, với giá trung bình khoảng 10,245 USD/tấn đối với tiêu hạt và 9,269 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2017, Australia ghi nhận mức tăng 9% về tổng khối lượng tiêu nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu đạt 4,012 tấn gồm 1,968 tấn tiêu nguyên hạt và 2,044 tấn tiêu xay. Khối lượng nhập khẩu mỗi tháng vào khoảng 334 tấn và đạt đỉnh vào tháng 9 với mức 603 tấn. Giá trị nhập khẩu tiêu năm 2017 đạt 27 triệu USD, giảm về 24% so với năm 2016. Giá nhập khẩu trung bình 7,043 USD/tấn đối với tiêu nguyên hạt và 6,716 USD/tấn với tiêu xay.

Năm 2018, Australia nhập khẩu tổng cộng 3,828 tấn tiêu gôm 2,103 tấn tiêu nguyên hạt, còn lại là tiêu xay. Tính về khối lượng, nhập khẩu tiêu giảm 5% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng Australia nhập khẩu 319 tấn tiêu, khối lượng nhập khẩu lớn nhất rơi vào tháng 1/2018 với mức 528 tấn. Tính về giá trị, Australia đã nhập 21 triệu USD hạt tiêu, giảm 24% so với năm trước. Giá mua trung bình ở mức 5,866 USD/tấn với tiêu nguyên hạt và 5,076 USD/tấn với tiêu xay.

Trong vòng 3 năm qua, các nhà cung cấp chính cho Australia gồm Việt Nam, Nam Phi, Indonesia và Ấn Độ. Việt Nam chiếm lần lượt 53%, 55% và 60% tổng lượng tiêu nhập khẩu của Australia năm 2016, 2017 và 2018. Trong năm 2018, Australia nhập khẩu tiêu từ Việt Nam đạt 1,263 tấn, Nam Phi 224 tấn, Ấn Độ 208 tấn và Indonesia 112 tấn.

NHẬP KHẨU TIÊU NGUYÊN HẠT

Đơn vị: tấn, 1000 USD

 

NHẬP KHẨU TIÊU XAY

Đơn vị: tấn, 1000 USD

(Nguồn: congthuong.vn)

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment