Tin Thời Sự

Xuất khẩu gạo tháng 01 năm 2019 của Campuchia

Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, tháng 01 năm 2019 Campuchia xuất khẩu được 59.625 tấn, giảm 4,78 % về số tương đối và giảm 2.998 tấn về số tuyệt đối so với tháng 01 năm 2018.

(Năm 2018: tháng1/2018 XK được  62.623 tấn; tháng 2 được 47.809 tấn; tháng 3 được 50.683 tấn, tháng 4 được 36.239 tấn, tháng 5 được 42.865 tấn, tháng 6 được 31.318 ; tháng 7  được 25.543 tấn; tháng 8 XK được 44.558 tấn; tháng 9 XK được 47.626 tấn, tháng 10 XK được 45.543 tấn, tháng 11 được 62.433 tấn, tháng 12 XK được 128.985 tấn ).

Tháng 01 năm 2019 Campuchia có 50 Công ty đã tham gia xuất khẩu sang 36 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, cụ thể xuất khẩu gạo sang 16 thị trường lớn nhất là Trung Quốc được 17.307 tấn; Pháp được 9.602 tấn; Malaysia được 5.106 tấn; Gabon được 4.788 tấn; Bruney được 2.940 tấn; Tây Ban Nha 1.966 tấn; Đức 1.833 tấn; Hà Lan được 1.758 tấn; Séc 1.609 tấn; Bỉ 1.403 tấn; Úc 1.474 tấn; Hồng Kong 1.364 tấn; Italy 1.236 tấn;Balan được 1.144 tấn;Bồ Đào Nha 1.140 tấn; Việt Nam 1.000 tấn; 

Tháng 01/2019 điều đáng quan tâm là có 5 nước của khu vực ASEAN nhập khẩu gạo từ Campuchia đó là: Malaysia, Bruney, Việt Nam, Singapore và Thái Lan với số lượng được 9.226 tấn, chiếm 15,47 % trong tổng số gạo Campuchia xuất khẩu trong tháng 01/2019. Từ ngày 18 tháng 01 năm 2019, EU thông báo áp dụng mức thuế nhập khẩu gạo từ Campuchia vào EU phải đóng thuế nhập khẩu, mức thuế đóng năm thứ nhất là 175 EURO/tấn gạo tương đương với 200 USD/tấn, năm thứ hai là 150 EURO/tấn gạo tương đương với 170 USD/tấn, năm thứ 3 là 125 EURO/tấn gạo tương đương với 142 USD/tấn.

Tình hình xuất khẩu gạo của Campuchia được Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản công bố, năm 2013 xuất khẩu được 378.856 tấn gạo; năm 2014 là 387.061 tấn;  năm 2015 là 538.396 tấn; năm 2016 xuất khẩu là  542.144 tấn và năm 2017 xuất khẩu  635.679 tấn gạo vf năm 2018 xuất khẩu được 626225 tấn.

Nguồn: vietnamexport.com

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment