Tin Thời Sự

Xuất khẩu hạt điều năm 2018 tăng về lượng nhưng giảm về giá trị

Từ năm 2014 đến nay, khối lượng điều xuất khẩu tăng đều các năm, trung bình tăng 4,35% cả giai đoạn. Riêng năm 2018, cao nhất cả giai đoạn, ứng với 373,50 nghìn tấn điều xuất khẩu ra thế giới.

Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu 373,50 nghìn tấn điều, thu về 3,37 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 4,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân giảm kim ngạch là do nhiều nước nhập khẩu chính bị giảm về kim ngạch. Cụ thể, Hoa Kỳ là nước nhập khẩu hạt điều lớn nhất, ứng với kim ngạch năm 2018 là 1,21 tỷ USD, giảm 0,7% về kim ngạch. Trung Quốc giảm 3,46% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017, ứng với 452,09 triệu USD. Hà Lan giảm 23,68% về kim ngạch, ứng với kim ngạch năm 2018 là 413,52 triệu USD.

Nhìn chung, có nhiều nước có sự tăng trưởng dương về kim ngạch so với năm 2017, tuy nhiên do kim ngạch nhỏ không đáng kể nên khó làm thay đổi sự sụt giảm chung của mặt hàng điều về kim ngạch, như Ucraina (tăng 91.13%, ứng với kim ngạch 6,60 triệu USD), Hy Lạp (tăng 52,54%, ứng với kim ngạch 7,19 triệu USD), Philippin (tăng 32,97%, ứng với kim ngạch 12,80 triệu USD), Italia (tăng 27,51%, ứng với kim ngạch 52,08 triệu USD), Ixraen (tăng 17%, ứng với kim ngạch 54,59 triệu USD). Ở chiều ngược lại,  Hà Lan (giảm 23,68%, ứng với kim ngạch 413,52 triệu USD), Úc (giảm 16,81%, ứng với kim ngạch 110,85 triệu USD), Anh (giảm 13,84%, ứng với kim ngạch 128,78 triệu USD) là những nước có sự sụt giảm kim ngạch, ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu chung mặt hàng điều của Việt Nam ra thế giới.

Dự báo năm 2019, ngành điều Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc. Cụ thể, thị trường điều ở Mỹ trầm lắng hơn, không có nhiều giao dịch thành công, hoặc quy định mới của cơ quan hải quan và thuế của Trung Quốc thay đổi ảnh hưởng đến giá điều nhập khẩu từ Việt Nam.

( Nguồn: vietnamexport.com)

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment