Tin Thời Sự

Xuất khẩu tiêu năm 2018 và dự báo năm 2019

Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới hiện nay. Vùng sản xuất chính tập trung ở Tây Nguyên (gồm các tỉnh Gia Lai, Đak Lak và Dak Nông) và vùng Đông Nam Bộ (gồm Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu). Từ năm 2012-2017 diện tích trồng tiêu mở rộng nhanh chóng, nguyên nhân do giá tiêu tăng nhanh trong khoảng thời gian này.

Sản xuất và sản lượng

Năm 2008, Việt Nam chỉ có 50,000 ha trồng tiêu, trong khi năm 2018 diện tích trồng tiêu là 113,000 ha, tăng 126% trong vòng 10 năm. Việc mở rộng diện tích trồng không kiểm soát đã dẫn đến việc tăng sản lượng vượt nhu cầu, giá tiêu đã xuống mức thấp, nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức thấp trong vài năm tới, trừ khi các bên liên quan có chiến lược cắt giảm dự trữ và đẩy mạnh tiêu thụ ở cả trong nước và toàn cầu.

Năm 2018, sản lượng hạt tiêu Việt Nam ước đạt 205,000 tấn gồm 180,000 tấn tiêu đen và 25,000 tấn tiêu trắng. Dù thời tiết không thuận lợi và sản lượng trên những cây trồng già cỗi kém nhưng sản lượng vẫn được bù đắp từ cây trồng mới. Vì thế, nhiều nông dân tiếp tục duy trì sản xuất hạt tiêu trong mùa vụ mới.

Năng suất tiêu tại Việt Nam trong những năm từ 2009-2015 có xu hướng giảm. Trong năm 2009, sản lượng tiêu đạt khoảng 2,475 kg/ha, trong khi năm 2015 giảm 49% xuống còn 1,251 kg/ha. Việc giảm năng suất bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thời tiết không thuận lợi, sự xuất hiện của sâu bệnh. Để chống lại sâu bệnh, nông dân bắt buộc phải dùng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật, nhờ đó sản lượng năm 2017 tăng 45% so với năm 2015. Tuy nhiên, việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng tiêu phù hợp với tiêu chuẩn nhập khẩu là thách thức mới cho nông dân. Đây là thách thức không nhỏ với nhiều nông trang, nếu không đảm bảo được mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp thì tiêu Việt Nam khó có thể thâm nhập thị trường quốc tế. Hiện tại Chính phủ đã có chính sách cấm mở thêm diện tích trồng tiêu mới tại Việt Nam, chính sách này nhằm giảm sản lượng tiêu vốn đang rất cao tại Việt Nam. Nông dân cũng được khuyên nên thực hiện trồng tiêu theo tiêu chuẩn GAP và IPM, theo đó chính phủ nhấn mạnh điểm trọng yếu trong sản xuất tiêu là sản xuất tiêu chất lượng cao. Các nông trang sản xuất tiêu hữu cơ cũng ra đời và đang được đẩy mạnh, đây được xem như một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và duy trì sự ổn định về giá tiêu tại Việt Nam

Năm 2019, dự báo diện tích trồng tiêu tại Việt Nam sẽ ở mức 110,000 ha, với tổng sản lượng khoảng 200,000 tấn, gồm 175,000 tấn tiêu đen và 25,000 tấn tiêu trắng.

Xuất khẩu tiêu của Việt Nam

Tiêu Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới gồm cả châu Á, châu Mỹ, châu Âu và Australia. Từ năm 2008 – 2018, lượng tiêu xuất khẩu từ Việt Nam đã tăng 127%. So với năm 2017, xuất khẩu tiêu Việt Nam năm 2018 giảm 5%

Xuất khẩu tiêu trong năm 2018 đạt khoảng 205,000 tấn với 180,000 tấn tiêu đen và 25,000 tấn tiêu trắng. Năm 2018, xuất khẩu tiêu của Việt Nam chiếm 25% tổng lượng tiêu nhập khẩu của Hà Lan, 28% của Đức và 35% của Mỹ. Năm 2019, dự báo xuất khẩu khoảng 215,000 tấn gồm 190,000 tấn tiêu đen và 25,000 tấn tiêu trắng.

Xuất khẩu có xu hướng tăng trong 10 năm qua. Năm 2018, xuất khẩu tiêu của Việt Nam trung bình đạt 19,663 tấn/tháng với giá trị trung bình khoảng 64.5 triệu USD, đạt khối lượng lớn nhất vào tháng 3, 4, 5 với mức 30, 26.8 và 23 tấn. Xuất khẩu tăng chủ yếu là nhờ sản lượng lớn từ mùa vụ thu hoạch và dự trữ khá cao.

Trong năm 2019, xuất khẩu của Việt Nam dự báo tăng 5% so với tổng lượng xuất khẩu năm 2019. Dù sản lượng sản xuất được dự báo giảm nhẹ nhưng lượng dự trữ cao (khoảng 35,861 tấn) đủ cho phép xuất khẩu lớn.

Nguồn: vietnamexport.com

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment