Tin Thời Sự

Hồ tiêu giảm giá ở hầu hết các nước sản xuất

Thị trường có xu hướng giảm trong tuần qua tại các nước sản xuất hạt tiêu hàng đầu thế giới, trừ Ấn Độ giữ ổn định.

Tại địa phương, giá tiêu ghi nhận mức giảm từ 1-5%. Tại Indonesia, tiêu đen được giao dịch với mức giá thấp hơn 1% so với tuần trước, trong khi tiêu trắng Muntok chịu nhiều áp lực trước nguồn cung từ mùa thu hoạch mới khiến giá giảm 2% so với tuần trước đó.

Giá tiêu tại Malaysia cũng ghi nhận giảm 1% ở cả tiêu đen và tiêu trắng, nguyên nhân do đồng nội tệ yếu hơn so với đồng đô la Mỹ.

Mức giảm giá lớn nhất trong tuần qua được ghi nhận ở Việt Nam với mức giảm 5% với tiêu đen và 4% với tiêu trắng. Nguyên nhân giảm giá là do Việt Nam đang chuẩn bị thu hoạch mùa vụ mới và ảnh hưởng của đồng nội tệ yếu so vơi đồng đô la Mỹ. Tiêu đen Srilanka và tiêu trắng Trung Quốc cũng ghi nhận giảm 1% so với tuần trước.

Cùng chung xu hướng, giá xuất khẩu tại các nước (FOB) cũng trong xu hướng giảm trừ giá tiêu xuất khẩu của Ấn Độ giữ nguyên không đổi trong khi những nước khác đều giảm từ 1-11%.

Giá tiêu xuất khẩu của Indonesia tuần qua ghi nhận mức giảm tương đương so với mức giảm giá nội địa, tiêu đen giảm 1% trong khi tiêu trắng Muntok giảm 2%. Tiêu đen Malaysia và tiêu trắng Trung Quốc ghi nhận giảm 1% so với tuần trước đó. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh hơn so với mức giảm giá nội địa, ghi nhận mức giảm lần lượt 8% và 11% đối với tiêu đen 550 và 550g. Trong khi tiêu trắng ghi nhận mức giảm 6% so với tuần trước, ở mức trung bình 3,598 USD/tấn.

Thị trường Mỹ tiếp tục giữ nguyên không đổi do việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động đã 34 ngày và chưa có dấu hiệu kết thúc. Đây là đợt ngừng hoạt động dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

GIÁ TIÊU TẠI CÁC NƯỚC SẢN XUẤT

Đơn vị: USD/tấn

GIÁ TIÊU XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT CHÍNH

Đơn vị: USD/tấn

( Nguồn: vietnamexport.com)

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment