Tin Thời Sự

Kim ngạch thương mại Việt Nam – LB Nga năm 2018

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam – LB Nga năm 2018 ước đạt 4,57 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể:

a) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga năm 2018 đạt 2,44 tỷ USD, tăng 12,8% so với năm 2017.

Các mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng khá gồm: cà phê (+59,1%); sản phẩm từ chất dẻo (+37,3%); xăng dầu các loại (+47,3%); các sản phẩm mây, tre cói và thảm (203%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (+67,6%); sắt thép các loại (+77,5%), máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (46,9%).

Bảng 1: Kim ngạch XK các mặt hàng chính của Việt Nam sang Nga (ĐVT: triệu USD)

Mặt hàng 2017 2018 Tăng/giảm so  với cùng kỳ 2017 (%)
Hàng thủy sản 97,43 87,22 -10,5%
Hàng rau quả 28,11 29,84 +6,1%
Hạt điều 55,22 59,30 +7,4%
Cà phê 116,7 185,76 +59,1%
Chè 24,83 21,20 -14,6%
Hạt tiêu 21,08 11,17 -47%
Hàng dệt, may 169,22 179,90 +6,3%
Giày dép các loại 101,98 122,38 +20%
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 131,08 219,69 +67,6%
Điện thoại các loại và linh kiện 1093,38 1102,16 +0,8%
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 64,70 95,06 46,9%
  1. b) Năm 2018 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga đạt 2,12 tỷ USD, tăng 53,38% so với năm 2017.

Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh gồm: lúa mì (+359,9%); hóa chất (+167,8%); xăng dầu các loại (+402,7%); sắt thép các loại (+314,4%); thủy sản (+27%).

Bảng 2: Kim ngạch NK các mặt hàng chính của Việt Nam từ Nga (ĐVT: triệu USD)  

Mặt hàng 2017 2018 Tăng/giảm so  với cùng kỳ 2017 (%)
Hàng thủy sản 72,27 91,81 +27,0 %
Lúa mì 140,94 648,71 +359,9%
Quặng và các khoáng sản khác 40,36 40,28 -0,2%
Than đá 243,93 291,53 +19,5%
Xăng dầu các loại 21,83 109,78 402,7%
Hóa chất 18,22 48,81 +167,8%
Phân bón các loại 161,45 152,30 -5,7%
Sắt thép các loại 100,63 316,36 +314,4%
Kim loại thường khác 44,76 55,10 +23,1%
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 138,87 99,82 -28,1%
Ô tô nguyên chiếc các loại 28,08 29,56 +5,3%

Còn theo thống kê của Hải quan LB Nga, trong 11 tháng của năm 2018 thương mại song phương Việt Nam – LB Nga tăng trưởng khá, đạt 5,55 tỷ USD (tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2017). Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga đạt 3,38 tỷ USD, tăng 10,6%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ LB Nga đạt 2,17 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy chỉ chiếm xấp xỉ 0,9% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của LB Nga nhưng Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 về kim ngạch thương mại với LB Nga trong số các quốc gia của khu vực Đông Nam Á và là đối tác thương mại đứng thứ 6 của LB Nga ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

( Nguồn: vietnamexport.com)

About the author

Khôi Vũ

Add Comment

Click here to post a comment